Reply To: Communication Diagram - Exception

When I was drawing communication diagram, exception has appeared. Next whole application closed.

Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)

zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.

************** Tekst wyjątku **************

System.NullReferenceException: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

w SoftwareIdeasModeler.MdiChildrenForms.EditorForm.umlDiagram_ItemSelected(Object sender, EventArgs e)

w SoftwareIdeasModeler.SimDiagramControl.OnItemSelected(EventArgs e)

w SoftwareIdeasModeler.SimDiagramControl.set_SelectedItem(ConcreteDiagramItem value)

w SoftwareIdeasModeler.DiagramTools.SelectionTool.MouseDown(EnhancedMouseEventArgs e)

w SoftwareIdeasModeler.SimDiagramControl.UmlDiagram_MouseDown(Object sender, MouseEventArgs e)

w System.Windows.Forms.Control.OnMouseDown(MouseEventArgs e)

w System.Windows.Forms.UserControl.OnMouseDown(MouseEventArgs e)

w System.Windows.Forms.Control.WmMouseDown(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)

w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.UserControl.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)

w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

...

Michal 11 September 2010 13:27:48

New Comment

Comment
You can use these formatting tags: [b]bold[/b] [i]italic[/i] [u]underline[/u] [url]www.example.com[/url] [code]some code[/code] [quote]quoted text[/quote] [list]one list item per line[/list]