Editace textu (#30)

Od nové verze 5 mám problém s editaci textu vloženého prvku (například čáry). Až po několikátem pokusu dvojklikem se mi podaří dostat do editace prvku a název přepsat.

Created
15 March 2012 10:42:20
Closed
Not Closed
Requested by
Hock Miroslav
State
New
Version
5.06
OperatingSystem
Windows
Solved in
Unsolved

Dusan Rodina - softwareideas.net 15 March 2012 14:46:47

Zatiaľ sa mi nepodarilo zopakovať tento problém.

Zmienené správanie sa vyskytuje len v nejakom konkrétnom existujúcom projekte alebo aj pri práci s novým projektom?

V prípade, že vyskúšate opäť spustiť staršiu verziu 4.x (napríklad aj Portable verziu), funguje premenovanie dvojklikom tak ako predtým?

Akú konkretne verziu systému Windows používate?

Vopred ďakujem spoluprácu.

TrackedRequestComment
Your Name:
You can use these formatting tags: [b]bold[/b] [i]italic[/i] [u]underline[/u] [url]www.example.com[/url] [code]some code[/code] [quote]quoted text[/quote] [list]one list item per line[/list]